Voice Dialogue

Tijdens een Voice Dialogue maak je contact met de verschillende persoonlijkheden die in jezelf aanwezig zijn. Iedereen heeft diverse subpersoonlijkheden in zich, bijvoorbeeld de controleur, het kwetsbare kind, de perfectionist de dwarse puber etc.

Je wordt je bewust van die verschillende spelers. Het geeft inzicht in de kwaliteiten en de functies van de diverse subpersoonlijkheden in jezelf. Vanuit dit bewustzijn kom je tot een ervaring van een “bewust ego” waarin je kan kiezen welke stukken je wanneer aan bod laat komen zonder door één van de subpersoonlijkheden overheerst te worden.