Metamorfose massage

Metamorfose massage is een zachte massage op voeten, handen en hoofd.
Deze massage vindt plaats op de reflexzones van de wervelkolom die met voeten, handen en het hoofd verbonden zijn. Tijdens de prenatale periode of vlak daarna kunnen er situaties zijn geweest die je deels hebben geblokkeerd en waar je je nog niet bewust van bent. Door die reflexgebieden op een zachte manier te behandelen kunnen blokkades die voor of tijdens de geboorte zijn ontstaan worden herkend. De aangeleerde en meegekregen patronen kunnen dan worden losgelaten.

Waarom een metamorfose massage?
Het kan op een zachte manier inzicht geven in je levenspatroon waardoor er een verandering in de levenshouding kan ontstaan. Het kan op een subtiele manier helpen om lastige beslissingen te nemen in het hier en nu. Als je in een fase zit die veel veranderingen met zich mee brengt is deze massage erg geschikt.